Lai lietotu internetu telefonā, tev vajadzīgs tālrunis, kas nodrošina GPRS vai 3G datu pārraidi, un tālrunim savukārt nepieciešama uzstādījumu konfigurācija.

Lielākajai daļai telefonu interneta iestatījumi jau ir instalēti. Vienkāršākais veids, kā saņemt uzstādījumus, ir nosūtīt īsziņā burtu G uz numuru 1622. Ja tavs telefons neatbalsta uzstādījumu saņemšanu īsziņā, tos vari ievadīt arī pats:

 

Interneta pieejas punkts (APN)   internet.tele2.lv
Lietotāja vārds (ID) wap
Parole wap
MMS pieejas punkts (APN) mms.tele2.lv
IP adrese 193.012.040.038
IP porta numurs 9201 vai 8080 (atkarībā no telefona modeļa)
Lietotāja vārds (ID) wap
Parole wap


 

Plašāku informāciju par konfigurācijas parametriem un tās gaitu vari iegūt sava telefona lietošanas instrukcijā, ražotāja mājaslapā vai zvanot uz mūsu diennakts uzziņu dienestu 1676. Maksa par zvanu – € 0,13.

Apple iestatījumi

 

 
 
 
 

 

Android iestatījumi