Nāc, kur izdevīgāk Chevron up Chevron down
Iesūti savu numuru un saņem labāko piedāvājumu!
Inactive radio Active radio
Apliecinu, ka esmu iepazinies ar Privātuma politiku un vēlos, lai Tele2 ar mani sazinās, zvanot uz numuru, kuru norādīju. Lai noslēgtu līgumu, Tev jābūt PILNGADĪGAM un šī numura īpašniekam.
Privātuma politika
Vispārīgā datu aizsardzības regula un Tele2 privātuma politika
No 2018. gada 25. maija Eiropas Savienībā tiek piemērota Vispārīgā datu aizsardzības regula - GDPR (Regula (ES) 2016/679), kas nosaka vienotas prasības fizisko personu datu aizsardzībai, apstrādei un apritei.

Tele2 ir izstrādājusi Datu aizsardzības sistēmu, kas, ietverot tehniskus un organizatoriskus līdzekļus, nodrošina drošu klientu personas datu apstrādi. Personas datu apstrāde notiek, ievērojot Regulu un Latvijas Republikas normatīvo aktu, kā arī nozarei saistošo tiesību aktu un standartu prasības. Šajā politikā minētos terminus lieto nozīmē, kas tiem piešķirta Regulā. Privātuma politika attiecas uz visiem personas datu apstrādes procesiem, ko Tele2 veic kā personas datu pārzinis, taču neattiecas uz Tele2 darbiniekiem saistībā ar personas datu apstrādi darba tiesisko attiecību ietvaros. Tele2 Privātuma politika ir neatņemama Tele2 pakalpojumu sniegšanas un ierīču pirkuma vai nomas līguma sastāvdaļa un ir saistoša visiem Tele2 klientiem un potenciālajiem klientiem, t. sk. Tele2 vakanču kandidātiem, sadarbības partneriem, Tele2 tīmekļvietņu (www.tele2.lv; https://mans.tele2.lv; www.zeltazivtina.lv; https://mana.zeltazivtina.lv; www.zzcempionats.lv) un Tele2 centru apmeklētājiem, un jebkuram, kurš sazinās ar Tele2 dažādos saziņas kanālos, t. sk. sociālo tīklu platformās.
Datu apstrādes principi
Datu ieguves avoti
Datu apstrādes nolūki, pamatojumi un apstrādātie dati
Klienta datu analīze
Komerciāli paziņojumi
Datu glabāšana un dzēšana
Drošības un aizsardzības pasākumi
Datu nodošana
Klienta tiesības
Personas datu pārkāpums
Sadarbības partneru datu apstrāde
Izmaiņas Privātuma politikā
Kontaktinformācija
Kas ir sīkdatnes?
Kādam nolūkam tiek izmantotas sīkdatnes?
Kādas sīkdatnes izmanto Tele2?
Kā pārtraukt sīkdatņu saņemšanu?
Coin
Gribi vēl izdevīgāk?
Nāc uz ZZ Pēcapmaksu!