Atsauksmes un jautājumi

Numuram jābūt bez valsts koda +371

NUMURI UN E-PASTI,
KAS NODERĒS

Bezmaksas tālruņu numuri un e-pasti
*245#
Informācija par kartes kredītu un derīguma termiņu.
1688
Informācija par papildināšanu ar atjaunošanas karti
80000607
Informācija par Zelta Zivtiņas piedāvājumiem, pakalpojumu kvalitāti, tehnisku bojājumu un telefona nozaudēšanas/nozagšanas pieteikšana Zelta Zivtiņas lietotājiem (no Latvijas operatoru tīkliem - bez maksas).
9911
ZZ Pēcapmaksas info. Sūti isziņā burtu “i” uz 9911 un noskaidro esošo tarifu plānu, norunāto minūšu un nosutito īsziņu skaitu, kā arī izmantoto datu apjomu, vai ari sūti iszņa burtu “r” un noskaidro savu klienta numuru un pēdējā rēķina summu.
DPO-LV@tele2.com
Personas datu apstrādes speciālists
Maksas tālruņu numuri
1676
Diennakts klientu apkalpošana, jeb saruna ar operatoru. Zvanīt var arī uz 29560676. Maksa par zvanu€ 0,13.
1606
Balss pastkastītes numurs, maksa par minūti € 0,14.
1607
Balss paziņojumu nosūtīšana uz Balss pastkastīti, maksa par minūti € 0,14.