Vispārīgā datu aizsardzības regula un Tele2 privātuma politika


No 2018. gada 25. maija Eiropas Savienībā tiek piemērota Vispārīgā datu aizsardzības regula - GDPR (Regula (ES) 2016/679), kas nosaka vienotas prasības fizisko personu datu aizsardzībai, apstrādei un apritei.

Tele2 ir izstrādājusi Datu aizsardzības sistēmu, kas, ietverot tehniskus un organizatoriskus līdzekļus, nodrošina drošu klientu personas datu apstrādi. Personas datu apstrāde notiek, ievērojot Regulu un Latvijas Republikas normatīvo aktu, kā arī nozarei saistošo tiesību aktu un standartu prasības. Šajā politikā minētos terminus lieto nozīmē, kas tiem piešķirta Regulā. Privātuma politika attiecas uz visiem personas datu apstrādes procesiem, ko Tele2 veic kā personas datu pārzinis, taču neattiecas uz Tele2 darbiniekiem saistībā ar personas datu apstrādi darba tiesisko attiecību ietvaros. Tele2 Privātuma politika ir neatņemama Tele2 pakalpojumu sniegšanas un ierīču pirkuma vai nomas līguma sastāvdaļa un ir saistoša visiem Tele2 klientiem un potenciālajiem klientiem, t. sk. Tele2 vakanču kandidātiem, sadarbības partneriem, Tele2 tīmekļvietņu (www.tele2.lv; https://mans.tele2.lv; www.zeltazivtina.lv; https://mana.zeltazivtina.lv; www.zzcempionats.lv) un Tele2 centru apmeklētājiem, un jebkuram, kurš sazinās ar Tele2 dažādos saziņas kanālos, t. sk. sociālo tīklu platformās.

 • Datu apstrādes principi
 • Datu ieguves avoti
 • Datu apstrādes nolūki, pamatojumi un apstrādātie dati
 • Klienta datu analīze
 • Komerciāli paziņojumi
 • Datu glabāšana un dzēšana
 • Drošības un aizsardzības pasākumi
 • Datu nodošana
 • Klienta tiesības
 • Personas datu pārkāpums
 • Izmaiņas Privātuma politikā
 • Sadarbības partneru datu apstrāde
 • Kontaktinformācija

 • Kas ir sīkdatnes
 • Kādam nolūkam tiek izmantotas sīkdatnes
 • Kā atteikties no sīkdatnēm mana ierīcē
 • Informācija par Tele2 izmantotajām sīkdatnēm