• Ierobežots datu apjoms
 • Datu kvalitāte
 • Skaidri mērķi
 • Ierobežota apstrāde
 • Datu ieguves avoti
 • Datu drošība
 • Piekrišana datu apstrādei
 • Trešās puses
 • Pārskatatbildība

 • Kas ir sīkdatnes
 • Kādam nolūkam tiek izmantotas sīkdatnes
 • Kā atteikties no sīkdatnēm mana ierīcē
 • Informācija par Tele2 izmantotajām sīkdatnēm