Līgumi un noteikumi
PRIEKŠAPMAKSAS KARTES KONTA ATLIKUMA ATMAKSAS NOTEIKUMI
Šie priekšapmaksas kartes konta atlikuma (turpmāk - Atlikums) atmaksas noteikumi (turpmak – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā SIA Tele2 (turpmāk – Tele2) atmaksā klientam (turpmāk – Klients) Atlikumu, kas fiksēts pārtraucot pakalpojumu sniegšanu numura saglabāšanas pakalpojuma izpildes gaitā.
  1. Lai saņemtu Atlikumu, klients 30 dienu laikā no numura saglabāšanas pakalpojuma pabeigšanas dienas iesniedz Tele2 rakstisku iesniegumu (turpmāk – Iesniegums). Iesniegumu var iesniegt Tele2 klientu apkalpošanas centrā vai nosūtīt uz e-pasta adresi tele2@tele2.lv kā elektronisku dokumentu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
  2. Komisijas maksa par katra Atlikuma atmaksas pieteikuma apstrādi ir noteikta 5,00 EUR (pieci euro).
  3. Iesniegumā klients norāda attiecīgā Zelta Zivtiņas priekšapmaksas numura PUK2 kodu.
  4. Tele2 sniedz atbildi uz Iesniegumu 30 dienu laikā no tā saņemšanas brīža.
  5. Tele2 veic Atlikuma atmaksu, pārskaitot maksājumu uz Iesniegumā norādītajiem klienta bankas revizītiem. Atlikuma atmaksa skaidrā naudā netiek nodrošināta.
  6. SIA “Tele2” pārziņa statusā veic personas datu apstrādi līguma izpildei, lai īstenotu Atlikuma atmaksu. Tiks apstrādāti Iesniegumā norādītie Atmaksas veikšanai nepieciešamie personas dati. Vairāk informācijas par personas datu apstrādi ir pieejama “Tele2” Privātuma politikā, kas ir pieejama drukātā veidā klientu apkalpošanas centrā un elektroniski zeltazivtina.lv/zz-privatuma-politika.
Coin
Gribi vēl izdevīgāk?
Nāc uz ZZ Pēcapmaksu!