4G tīklā mobilā interneta teorētiskais maksimālais ātrums ir līdz 375 Mbps, bet vidējais lejupielādes ātrums normālas noslodzes apstākļos apmēram 20 Mbit/s, kas ļauj lejuplādēt interneta vietni vienā acumirklī. Vidējais augšupielādes ātrums ir 10 Mbit/s un maksimālais – līdz 50 Mbit/s.

 

3G tīklā mobilā interneta teorētiskais maksimālais ātrums ir līdz 42 Mbit/s, bet vidējais lejupielādes ātrums normālas noslodzes apstākļos ir apmēram 6 Mbit/s. Vidējais augšupielādes ātrums ir apmēram 1 Mbit/s, bet maksimālais - 5.8 Mbit/s

 

Izmantojot pieslēgumu internets datoram, pēc iekļautā datu apjoma iztērēšanas, interneta ātrums tiek samazināts uz 64 Kbit/s.

 

Tele2 nodrošina pakešdatu bezvadu interneta pārraides minimālo augšupielādes un lejupielādes ātrumu no galalietotāja pieslēguma punkta līdz Tele2 izmantotajam interneta pieslēguma punktam ne mazāk par 9.6 Kbit/s šaurjosalas interneta pārraidei un 256 kbit/s platjoslas interneta pārraidei.

 

Apstākļi, kas var negatīvi ietekmēt datu pārraides ātrumu:

  • Tīkla pārklājuma esamība, ko var ietekmēt uztverošās iekārtas atrašanās telpās ar apgrūtinātu signāla uztveri, piemēram, pagrabstāvos. Signāla uztveri var ierobežot arī ēku sienu biezums, ēkas materiāli un citi apstākļi. Ārpus telpām signāla uztveri var ietekmēt apkārtējās vides reljefa īpatnības, meteoroloģiskie laika apstākļi un citi radiosignālu pārraidi ietekmējoši faktori
  • Tīkla pārslodze – atsevišķos periodos datu pārraides ātrumu var ietekmēt noslodzes strauja palielināšanās, piemēram, festivālos, ārkārtas notikumu lokācijas vietās un tamlīdzīgi
  • Izmantotās galaiekārtas funkcionalitātes īpašības

Ja, izmantojot pakalpojumus bāzes stacijas sektorā, tiek konstatēta pārslodze un lietotājiem šādos apstākļos tiek samazināts datu pārraides ātrums,Tele2 ir tiesīgs veikt kā manuālu tā arī automātisku pieslēguma parametru maiņu, lai novērstu traucējumus.