Esam veikuši grozījumus vispārējos Abonēšanas līguma noteikumos, kas stāsies spēkā no 2022. gada 1. aprīļa. Šīs izmaiņas neietekmē Jūsu ikmēneša maksājumu, noslēgtā līguma termiņu un izmantotā pakalpojuma būtību. Jums ir tiesības līdz Abonēšanas līguma noteikumu grozījumu spēkā stāšanās brīdim izbeigt noslēgto līgumu bez līgumsoda piemērošanas.